Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 giờ 200.000 nghìn đồng/lần
2 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
10 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
11 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
12 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
13 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
14 Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TNXH 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không
15 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi LĨNH VỰC HỘ TỊCH 20 ngày tùy tình hình thực tế có thể kéo dài thêm từ 2 đến 7 ngày làm việc Lệ phí đăng ký khai sinh (trường hợp đăng ký quá hạn): 5000 đ/trường hợp - Lệ phí đăng ký cư trú: 2000đ - 5000đ tùy khu vực
16 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi LĨNH VỰC HỘ TỊCH 15 ngày tùy tình hình thực tế có thể kéo dài thêm từ 2 đến 7 ngày làm việc Lệ phí đăng ký khai sinh (trường hợp đăng ký quá hạn): 5000 đ/trường hợp
17 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.
18 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến. Không
19 Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải LĨNH VỰC THUẾ Không quy định Không
20 Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 2,5 ngày Không
Trang: