Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
Lĩnh vực: LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI
Thời gian giải quyết: 3 giờ
Lệ phí: 200.000 nghìn đồng/lần
Nội dung:
File đính kèm: Tải file