Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Cẩm Phả về việc: “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”. Sáng ngày 26.10.2019 Ủy Ban Nhân Dân phường Cẩm Thành phát động chiến dịch hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần,triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại 10/10 khu phố trên địa bàn. Kết quả có hơn 300 người tham gia.