Tin nổi bật

Thông báo

KẾ HOẠCH Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Cẩm Thành.

     UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHƯỜNG CẨM THÀNH                                     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                     
      Số : 17/KH-UBND                           Cẩm Thành, ngày 09 tháng 9  năm 2016.
 
KẾ HOẠCH
Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn phường Cẩm Thành.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Cẩm Phả tại Công văn số 2016/UBND-QLDT ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố và Thông báo số 684/TB-UBND ngày 21/9/2016 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.
Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn phường Cẩm Thành, UBND phường xây dựng kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu.
1. Thể hiện sự quyết tâm chính trị của cán bộ Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Cẩm Thành trong việc triển khai thực hiện “Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông năm 2016” Thu hút sự quan tâm và đồng thuận cao của nhân dân và toàn xã hội, tạo động lực tiền đề cho các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông 3 tháng cuối năm 2016.
2. Huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp, lực lượng Công an, Trật tự viên làm nòng cốt, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông và trật tự đô thị. Đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân, ý thức chấp hành luật giao thông. Nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để chủ động tham gia đảm bảo TTATGT.
3. Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân. Thực hiện văn hóa đô thị, văn hóa giao thông tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, ATGT góp phần làm đẹp phố phường, giảm tai nạn giao thông và mất trật tự đô thị.
Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, kiên quyết không để xảy ra vi phạm, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.
II. Nội dung và biện pháp  tiến hành.
1. Công tác tuyên truyền.
- Phối hợp Đài truyền thanh truyền hình thành phố biên tập bài tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết của việc lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT mang tính chất đặc thù riêng của phường, cập nhật các tin tức thời sự để phát trên loa lưu động và các cụm loa tuyên truyền ở các khu phố.
- Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi thông báo tới nhân dân, đặc biệt là các hộ đang trực tiếp kinh doanh trên các trục đường chính; tổ chức tọa đàm, hội thảo, tuyên truyền miệng, tranh ảnh, pa nô, khẩu hiệu, phổ biến rộng rãi những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các hành vi gây mất trật tự đô thị, mất trật tự an toàn giao thông.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật sâu rộng về TTATGT, TTĐT đến quần chúng nhân dân. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo khu phố gương mẫu thực hiện. Tuyên truyền phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật. Xử phạt vi phạm hành chính về ATGT, tiếp tục duy trì các mô hình về đảm bảo TTATGT, TTĐT như “Đoạn đường Cựu chiến binh đảm bảo TTATGT” “Cổng trường xanh, sạch, đẹp ATGT”.
Các cơ quan, đoàn thể tổ chức vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị, ATGT. Tập trung tuyên truyền quy tắc trật tự đô thị, ATGT các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra mất trật tự đô thị, mất ATGT như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bầy bán hàng dong, đỗ xe không đúng nơi quy định…
2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm về trật tự đô thị, TTATGT, vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Huy động tối đa các lực lượng hiện có trên địa bàn phường, khu phố, tổ dân tham gia vào công tác kiểm tra, hướng dẫn, phát hiện, xử lý góp phần hạn chế những tồn tại trong thời gian qua.
Thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, TTATGT 3 tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhắc nhở, xử lý vi phạm.
Chủ động có kế hoạch huy động lực lượng tại chỗ phối hợp các lực lượng chức năng của Thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
UBND phường yêu cầu các cá nhân được phân công kiểm tra xử lý phải có thái độ kiên quyết, dứt khoát, nghiêm chỉnh tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.
3. Phân công nhiệm vụ.
3.1 Công an phường
Chủ động tham mưu UBND phường huy động tối đa các lực lượng như: Cảnh sát khu vực, trật tự viên, bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm tra nắm tình hình và đồng loạt ra quân theo kế hoạch cụ thể của phường, đồng thời tham mưu đề xuất phương án duy trì kiểm tra, kiểm soát và xử lý. Xây dựng phương án bố trí lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, sắp xếp, quy hoạch lại các tổ đội xe môtô chở khách, xe xích lô tại các vị trí: cổng bệnh viện, bến xe 3 tầng, cổng chợ, cổng phường sao cho hợp lý, đảm bảo TTĐT và mỹ quan đường phố.
3.2 Quân sự phường.
Huy động tối thiểu 10 dân quân tự vệ, trực tiếp tham mưu UBND phường phương án phối hợp với các lực lượng khác trong quá trình triển khai để có hiệu quả cao nhất.
3.3 Bộ phận địa chính, xây dựng.
Khẩn trương phối hợp các khu phố, lực lượng công an, trật tự viên gửi Thông báo tới tất cả các hộ dân dọc tuyến đường chuẩn bị ra quân lập lại trật tự đô thị, ATGT cả ngày lẫn đêm. Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Trật tự viên trong việc đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân thực hiện theo thông báo; kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.
3.4 Các khu phố.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền theo Thông báo của UBND phường, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và gương mẫu chấp hành trật tự đô thị, trật tự ATGT, nâng cao chất lượng hiệu quả khu phố về TTĐT;
- Cấp ủy lãnh đạo khu phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu đúng, đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc lập lại trật tự đô thị, công tác tuyên truyền cần được tăng cường về thời lượng, đa dạng về hình thức như  trực tiếp, phát thông báo, qua hệ thống loa phát thanh đặc biệt cần phải được duy trì thường xuyên và liên tục;
- Ban chi ủy khu phố thường xuyên đến tận nhà các hộ đang kinh doanh đang vi phạm làm công tác tuyên truyền cho họ hiểu và chấp hành, đồng thời huy động các lực lượng tại khu phố như: Bảo vệ dân phố, Cựu chiến binh, thanh niên tình nguyện tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị không để tái diễn lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè phố, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Trong tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh nội dung “Kể từ ngày 01/10/2016 trở đi nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và các hoạt động vi phạm trật tự đô thị. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp bán hàng quán đêm trên vỉa hè và tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn Thành phố.”
- Ban chi ủy khu phố cử 03 lãnh đạo/khu để tham gia ra quân tiếp tục lập lại trật tự đô thị vào ngày 01/10/2016.
3.5 Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.
Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp PN, Hội Người cao tuổi… tích cực hưởng ứng việc triển khai của UBND, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự đô thị và an toàn giao thông; bố trí lực lượng tham gia buổi ra quân (tối thiểu 5 người/đoàn thể) và duy trì lực lượng theo kế hoạch lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của UBND phường nhằm đạt kết quả cao.
III. Tổ chức thực hiện.
- Bắt đầu từ ngày 10/9/2016 tổ chức tuyên truyền:
+ Tuyên truyền trên loa truyền thanh lưu động (Đội Trật tự viên và khu phố).
+ Gửi Thông báo tới từng hộ dân dọc tuyến đường : Bộ phận Địa chính – XD kết hợp cùng khu phố, Công an và Trật tự viên.
- Bắt đầu từ ngày 26/9/2016 tổ chức ra quân nhắc nhở các hộ dân thực hiện theo Thông báo: Bộ phận Địa chính kết hợp cùng khu phố, Công an, Trật tự viên, Dân quân tự vệ; đặc biệt các vị trí kinh doanh ăn sáng, vị trí bán hoa, quả tại cổng chợ, các địa điểm bán xổ số, khu vực cổng bệnh viện, bến xe 3 tầng…
- Bắt đầu từ ngày 01/10/2016 (Thứ 7) đồng loạt ra quân (Dự kiến bắt đầu từ 7h sáng cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ): tập trung tại trụ sở UBND phường Cẩm Thành vào lúc 6h30’. Sau khi lập lại xong trật tự công tác giữ trật tự đô thị phải được duy trì thường xuyên và liên tục. Lực lượng duy trì gồm Công an, trật tự viên, trưởng các khu phố, bộ phận Địa chính – Xây dựng, Quân sự (Số lượng cụ thể căn cứ tình hình thực tế chủ tịch UBND phường trực tiếp quyết định).
Kính mời lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cẩm Thành tham gia trực tiếp và chỉ đạo buổi ra quân.

 
Nơi nhận:
- UBND thành phố (b/c);
- Đảng ủy, HĐND phường(b/c);
- MTTQ, các đoàn thể phường;
- Chủ tịch, Các PCT UBND phường;
- Các khu phố;
- Công an, TTV;
- Bộ phận Địa chính – XD;
- Lưu VPUBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
      Nguyễn Tiến Quang