Tin nổi bật

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG VÀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRONG MỤC TIÊU ĐỔI MỚI NHÓM TIỆN ÍCH PHỤC VỤ CÔNG DÂN SỐ
Qua đó, Hội nghị đã tuyên truyền, tập huấn cho bà con nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đồng thời hướng dẫn người dân có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký tài khoản.