Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG CẨM THÀNH
1. Bí thư Đảng uỷ phường
- Họ và tên: Phạm Mai Hương
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/3/1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0835.363.666
- Email:
2. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường
- Họ và tên: Lê Xuân Hiển
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/4/1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0945.577.555
- Email:
3. Phó Bí Thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường
- Họ và tên: Trần Quốc Dân
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1970
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0913.370.961
- Email: tranquocdan@quangninh.gov.vn
4. Phó Chủ tịch HĐND phường
- Họ và tên: Mai Thanh Bình
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1974
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0902.108.108
- Email: maithanhbinh@quangninh.gov.vn
5. Phó Chủ tịch UBND phường
- Họ và tên: Lý Văn Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/6/1964
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0829.296.868
- Email:
6. Phó Chủ tịch UBND phường
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Long
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1990
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0983.733.999
- Email: nguyenthanhlong1.cp@quangninh.gov.vn
7. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường
- Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1966
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0902.112.971
- Email:
8. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phường
- Họ và tên: Đỗ Thái Tùng
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1994
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0858.510.123
- Email:
9. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0338.045.888
- Email: nguyenthihuong.cp@quangninh.gov.vn