Tin nổi bật

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN PHƯỜNG

1 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Quang
- Chức vụ:    - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường;
                     - Trưởng bộ phận TN&TKQHĐ
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0904 348 608
- Email:
2 - Họ và tên: Tô Thanh Nhì
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch UB MTTQ
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại:
- Email:
3 - Họ và tên: Đoàn Thị Bích Hương
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 0912 522 081
- Email:
4 - Họ và tên: Mai Thanh Bình
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0902 108 108
- Email:
5 - Họ và tên: Đỗ Khải Hoàn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0912 092 961
- Email:
6 - Họ và tên: Nguyễn Thanh Long
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0983 733 999
- Email:
7   - Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0902 112 971
- Email:
9   - Họ và tên: Đỗ Thái Tùng
- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên phường
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 
- Email:
10 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
11 - Họ và tên: Đinh Thị Kim Nhung
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 0906 612 763
- Email:
12 - Họ và tên: Trần Thị Kim Thoa
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 091 772 1130
- Email:
13 - Họ và tên: Trần Huy Tùng
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch.
- Trình độ CM: Đại học Luật
- Số điện thoại: 083 898 06 56
- Email:
14 - Họ và tên: Lê Thị Thu Hoài
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 036 283 84 38
- Email:
  - Họ và tên: Hoàng Thị Hồng
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 0982 808 698
- Email:
15   - Họ và tên: Trần Mạnh Hiệp
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0903 460 282
- Email:
16 - Họ và tên: Vũ Thị Thúy Loan
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường.
- Trình độ CM: Cử nhân Quản lý đất đai
- Số điện thoại: 0904750405
- Email:
17 - Họ và tên: Đinh Thị Thúy
- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0918 519 086
- Email:
18 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
19   - Họ và tên: Vũ Hữu Thành
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Cao đẳng.
- Số điện thoại:
- Email:
20   - Họ và tên: Phạm Thị Hồng
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
21   - Họ và tên: Phan Thị Liên
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Cao đẳng.
- Số điện thoại:
- Email:
22 - Họ và tên: Bùi Thị Hiếu
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
23   - Họ và tên: Lâm Văn Đông
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Sơ cấp
- Số điện thoại:
- Email: