Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Phổ biến tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường khu vực miền Bắc”
Các tin liên quan: