Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Theo quy định, từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Mọi người dân cần biết đến vấn đề này như sau:
Khi không còn sổ hộ khẩu, giao dịch như thế nào?
👉Sổ hộ khẩu là loại giấy tờ cần thiết khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch quan trọng như: thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn; thủ tục làm sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua bán nhà; xác nhận tình trạng hôn nhân; ký hợp đồng thế chấp, vay ngân hàng…
👉Vậy khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức bị thay thế, người dân sẽ lo lắng khi những giao dịch dân sự không có sổ hộ khẩu sẽ phải thực hiện như thế nào?
Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, mọi thông tin liên quan đến cư trú được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Khi người dân nhập hộ khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú… đều được cập nhật trên hệ thống của Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì được viết tay trong cuốn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy như trước đây.
🍀Người dân làm cách nào để xác nhận cư trú?
Công dân có thể lựa chọn xác nhận cư trú theo 2 cách dưới đây:
✨Thứ nhất, trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.
✨Thứ hai, gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.
🍀Đăng ký tạm trú online bằng cách nào?
✨Đối với tạm trú, khi sổ tạm trú chính thức bị xóa bỏ, người dân cần đăng ký tạm trú online theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ: https: dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.
Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp tục. Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài khoản.
Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú
Điền tất cả các thông tin có dấu (*) vì đây là thông tin bắt buộc phải nhập. Sau đó, tích chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên, ấn lưu và gửi hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết.
Sau khi gửi hồ sơ đi, người dân cần đợi thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ có trách nhiệm giải quyết trong 3 ngày làm việc. Nếu được yêu cầu đến trực tiếp để xuất trình các giấy tờ bản chính, người dân cần chấp hành để được đăng ký tạm trú./.