Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: 5. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Lĩnh vực: LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thời gian giải quyết: 25 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Trình tự thực hiện
          - Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
          - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;
          - Cán bộ xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
          - Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua bưu điện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 
Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
          - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, các nhận chuẩn bị hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file