Tin nổi bật

TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI

1   - Họ và tên: Nguyễn Tiến Quang
- Chức vụ:    - Chủ tịch UBND phường;
                    - Trưởng bộ phận TN&TKQHĐ
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0904 348 608
- Email:
2   - Họ và tên: Phạm Tiến Lợi
- Chức vụ:    - Phó chủ tịch UBND phường;
                    - Phó Trưởng bộ phận TN&TKQHĐ
- Trình độ CM: Cử nhân Xã hội học.
- Số điện thoại: 0982 167 438
- Email:
3   - Họ và tên: Đinh Thị Kim Nhung
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê.
- Trình độ CM:
- Số điện thoại: 083 885 11 81
- Email:
4   - Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
- Trình độ CM:
- Số điện thoại: 036 805 61 63
- Email:
5   - Họ và tên: Trần Huy Tùng
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch.
- Trình độ CM: Đại học Luật
- Số điện thoại: 083 898 06 56
- Email:
    - Họ và tên: Lê Thị Thu Hoài
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Thể thao.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 036 283 84 38
- Email:
    - Họ và tên: Vũ Thị Thúy Loan
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường.
- Trình độ CM: Cử nhân Quản lý đất đai
- Số điện thoại: 0904750405
- Email: