TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng 19/7/2019, Đoàn Thanh niên phường Cẩm Thành ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn phường. Đợt ra quân với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến tích cực về môi trường; nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường khu dân cư, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, của tổ chức đoàn và các đơn vị trên địa bàn trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.
    
Các tin liên quan: