TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN PHƯỜNG

1   - Họ và tên: Nguyễn Tiến Quang
- Chức vụ:    - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường;
                     - Trưởng bộ phận TN&TKQHĐ
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0904 348 608
- Email:
2   - Họ và tên: Tô Thanh Nhì
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy;
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại:
- Email:
3   - Họ và tên: Đoàn Thị Bích Hương
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 0912 522 081
- Email:
4   - Họ và tên: Mai Thanh Bình
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0902 108 108
- Email:
5   - Họ và tên: Trần Thị Kim Thoa
- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0982 167 438
- Email:
6   - Họ và tên: Phạm Tiến Lợi
- Chức vụ:    - Phó chủ tịch UBND phường;
                    - Phó Trưởng bộ phận TN&TKQHĐ
- Trình độ CM: Cử nhân Xã hội học.
- Số điện thoại: 0982 167 438
- Email:
7   - Họ và tên: Đỗ Khải Hoàn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0912 092 961
- Email:
8   - Họ và tên: Nguyễn Thịnh Vượng
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Trình độ CM: Trung cấp.
- Số điện thoại: 0982 716 419
- Email:
9   - Họ và tên: Nguyễn Thanh Long
- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên phường
- Trình độ CM: Thạc sỹ.
- Số điện thoại: 0983 733 999
- Email:
10   - Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ phường
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
11   - Họ và tên: Đinh Thị Kim Nhung
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê.
- Trình độ CM:
- Số điện thoại: 083 885 11 81
- Email:
12   - Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
- Trình độ CM:
- Số điện thoại: 036 805 61 63
- Email:
13   - Họ và tên: Trần Huy Tùng
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch.
- Trình độ CM: Đại học Luật
- Số điện thoại: 083 898 06 56
- Email:
14   - Họ và tên: Lê Thị Thu Hoài
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Thể thao.
- Trình độ CM: Đại học
- Số điện thoại: 036 283 84 38
- Email:
15   - Họ và tên: Trần Mạnh Hiệp
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0903 460 282
- Email:
16   - Họ và tên: Vũ Thị Thúy Loan
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường.
- Trình độ CM: Cử nhân Quản lý đất đai
- Số điện thoại: 0904750405
- Email:
17   - Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hà
- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0915 886 216
- Email:
18   - Họ và tên: Trần Thị Kim Dung
- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại: 0988 070 866
- Email:
19   - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
20   - Họ và tên: Vũ Hữu Thành
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Cao đẳng.
- Số điện thoại:
- Email:
21   - Họ và tên: Phạm Thị Hồng
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
22   - Họ và tên: Trần Thị Thu Viên
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email:
23   - Họ và tên: Phan Thị Liên
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Cao đẳng.
- Số điện thoại:
- Email:
24   - Họ và tên: Bùi Thị Hiếu
- Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách.
- Trình độ CM: Đại học.
- Số điện thoại:
- Email: